Η ρυμούλκα του βοηθητικού

Η ρυμούλκα του βοηθητικού

Για μικρές αποστάσεις είναι συνήθως πιο εύκολο να ρυμουλκήσουμε το dinghy, σκληρό ή φουσκωτό με πολυεστερικτή γάστρα, παρά να το
ξεφουσκώσουμε και να το πάρουμε πάνω. Αυτό, βέβαια το επιχειρούμε όταν ο καιρός δεν προβλέπεται να χαλάσει, γιατί τότε υπάρχει κίνδυνος να το χάσουμε… όπως γίνεται συνήθως. Στην περίπτωση, λοιπόν, που ρυμουλκούμε το βαρκάκι, φροντίζουμε να αφήσουμε αρκετό σκοινί, 15 με 20 μέτρα από την πρύμα μας, έτσι ώστε να ταξιδεύει με την πλώρη πάνω στο δεύτερο ή τρίτο κύμα, που σχηματίζει το σκάφος μας στην πρύμη του, με τα απόνερα. Ο «συντονισμός» αυτός της απόστασης της ρυμούλκησης βοηθάει στην ομαλότερη πλεύση του, χωρίς μεγάλα σκόρτσα και χωρίς κίνδυνο να κάνει νερά μέσα. Για μεγαλύτερα ασφάλεια καλό είναι να δέσουμε άλλο ένα σκοινάκι σε κάποιο άλλο σημείο του βοηθητικού, που θα το κρατήσει σε περίπτωση που το πρώτο κοπεί ή ξεριζωθεί η δέστρα.