Η πρώτη μούδα

Η πρώτη μούδα

Όταν ο καιρός φρεσκάρει, στα όρτσα τριμάρουμε τα πανιά μας πιο στεγνά, μειώνοντας αντίστοιχα τη γωνία πρόσπτωσης και φέρνοντας το βαγονάκι της μαΐστρας τέρμα σταβέντο. Μερικές φορές, αυτό και μόνον είναι αρκετό για να περιορίσει το κουπαστάρισμα του ιστιοφόρου.

Αν χρειάζεται συνεχίσει να φρεσκάρει, τότε είναι καιρός να πάρουμε την πρώτη μας μούδα. Η κύρια αποστολή της πρώτης μούδας, σε συμβατική ιστιοφορία, είναι να κάνει πιο επίπεδο το πανί, να πάρει λίγο το βάθος του, δηλαδή να «στεγνώσει» τη μαΐστρα. Αυτός είναι ο λόγος, που συνήθως η πρώτη μούδα είναι μικρότερη από τις υπόλοιπες. Η πρώτη μούδα σίγουρο θα μειώσει το εμβαδόν της επιφάνειας της μεγίστης, κυρίως όμως θα αφαιρέσει αρκετό από το βάθος της, όπως φαίνεται στο σχήμα.