Η προπέλα του σκάφους

Η προπέλα, όπως ξέρουμε, χαρακτηρίζεται από τη διάμετρο και το βήμα της, που δεν είναι άλλο από την απόσταση, που θα μπορούσε να διανύσει, κάνοντας μια πλήρη περιστροφή, αν δεν υπήρχε η ολίσθηση. Οι προπέλες ολισθαίνουν σε ποσοστό 15% στα γρήγορα μηχανοκίνητα, μέχρι 50% στα σκάφη βαρέος εκτοπίσματος. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος, τόσο καλύτερη η απόδοση της προπέλας. Για περισσότερη ωστική δύναμη σε χαμηλές ταχύτητες διαλέγουμε προπέλα με μεγάλη διάμετρο και μικρό βήμα. Για μεγαλύτερες ταχύτατες (αλλά και μικρότερη επιτάχυνση και οικονομία στα καύσιμα), αυξάνουμε το βήμα και μικραίνουμε τη διάμετρο. Τα παραπάνω είναι από τους συνδυασμούς, που απαιτούνται ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. Γενικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι: α) Όταν η μηχανή δεν πιάνει τις στροφές της, σημαίνει πως η διάμετρος ή και το βήμα της προπέλας είναι μεγαλύτερα απ? ό,τι χρειάζεται. β) Όταν η μηχανή υπερβαίνει τις στροφές της,
η διάμετρος ή και το βήμα της προπέλας είναι μικρότερα απ? ό,τι χρειάζεται.