Η ναυτική τουαλέτα

Σπάνια η τουαλέτα του σκάφους μας παρουσιάζει προβλήματα. Αν η συντήρησή της και η χρήση της είναι σωστές, σπάνια αντιμετωπίζομε κάποιο πρόβλημα, εκτός αν φταίει η εγκατάσταση.

Σχεδόν όλες οι μάρκες και τύποι ναυτικής τουαλέτας κατασκευάζονται από
αξιόπιστους οίκους και σπάνια παρουσιάζουν κατασκευαστικά προβλήματα. Συνήθως εκείνο, που φταίει είναι η κακή χρήση ή η συντήρηση. Πολλές φορές όμως το πρόβλημα εντοπίζεται στην κακή τοποθέτηση.

Μια σωστή τοποθέτηση ναυτικής τουαλέτας προϋποθέτει την ύπαρξη μιας εισαγωγής θαλασσινού νερού και μιας εξαγωγής αποβλήτων, όσο γίνεται πιο μακριά η μια από την άλλη, για την αποφυγή της ατυχούς περίπτωσης, ό,τι βγαίνει από τη μια να μπαίνει ξανά από την άλλη. Ακόμα και αν υπάρχει δεξαμενή λυμάτων, η εξαγωγή θα πρέπει να βρίσκεται, εκτός από την απόσταση, όσο γίνεται πιο μακριά, πρύμα και πιο ψηλά από την
εισαγωγή. Το ιδανικό θα ήταν η εισαγωγή και η εξαγωγή να βρίσκονταν η μια από η μια μπάντα και η άλλη από την άλλη, αλλά αυτό δεν είναι
πάντοτε εφικτό.

Στο σχήμα μας βλέπουμε μια τυπική εγκατάσταση ναυτικής τουαλέτας, που βρίσκεται εγκατεστημένη πάνω από την ίσαλο του σκάφους. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, η τοποθέτησή της γίνεται κάτω από την
ίσαλο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε μια «καμπάνα» στην εξαγωγή, έτσι ώστε να μην κάνει σιφόνι και πλημμυρήσει το σκάφος, σε περίπτωση που μείνει ανοικτή η βάνα (παράθυρο στο σχήμα μας). Αν η εξαγωγή πηγαίνει στη δεξαμενή λυμάτων, τότε η δεξαμενή θα πρέπει να είναι τοποθετημένη πιο χαμηλά από το επίπεδο της τουαλέτας και η
καμπάνα να βρίσκεται μεταξύ της δεξαμενής και της εξαγωγής ή της αντλίας της δεξαμενής, εφόσον η δεξαμενή βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της ισάλου.


Άλλο ένα λάθος εγκατάστασης είναι να υπάρχουν πολλές κούρμπες και γωνίες στη γραμμή της εξαγωγής. Το ιδανικό είναι μια ευθεία σύνδεση, όταν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, φροντίζουμε οι κούρμπες να είναι όσο γίνεται
ανοικτές. Για παράδειγμα, μια κούρμπα 90º είναι σαν να προσθέτουμε έξι μέτρα στη σωλήνα της εξαγωγής.