Microsoft-Digital-Crimes-Unit

Ένας υπάλληλος της Microsoft Digital Crimes Unit δείχνει έναν θερμικό χάρτη κακόβουλων δικτύων υπολογιστών στη Δυτική Ευρώπη το 2013