Η βίδα, που πάει παντού

Η βίδα, που πάει παντού

Πολλές φορές είναι δύσκολο να βιδώσουμε μια σα σε κάποια εσοχή, όπου δεν φτάνει το χέρι μας νια να τη συγκροτήσει μέχρι να πάρει μια-δυο βόλτες. Το καλό το παλικάρι όμως ξέρει και άλλο μονοπάτι. Στηρίζουμε τη βίδα στην άκρη ενός κατσαβιδιού με τη βοήθεια σελοτέϊπ η κάποιας
ταινίας (σχήμα 4). Τώρα είναι πανεύκολο να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε, χωρίς μεγάλο κόπο, προσπάθεια και… γαλλικά.