Η Αγορά Βιοκαυσίμων σε σοβαρή κρίση

Τα συναρμόδια Υπουργεία αρνούνται να λύσουν το θέμα

Από την 1η Οκτωβρίου σταματά ο εφοδιασμός της Χώρας με βιοκαύσιμα καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση κατανομής Βιοντήζελ για το 2009 και τα συναρμόδια Υπουργεία, (Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών), αρνούνται να εκδώσουν ΚΥΑ προσωρινής κατανομής, όπως προβλέπει ο Νόμος. Αυτό θα οδηγήσει σε σοβαρότατη κρίση την αγορά βιοκαυσίμων καθώς η παρεμβολή των εκλογών θα καταστήσει την διακοπή αυτή πολύμηνη.

Από τον περασμένο Ιούνιο ο εφοδιασμός της Χώρας με βιοντήζελ, πραγματοποιείται με βάση μίαν άτυπη προσωρινή κατανομή που ισχύει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή τα διυλιστήρια δεν θα έχουν πλέον την δυνατότητα παραλαβής βιοντήζελ. Εξ άλλου, η ΚΥΑ για την κατανομή βιοντήζελ 2009 έχει καθυστερήσει και είναι αδύνατο να εκδοθεί εγκαίρως, λόγω του όγκου δουλειάς που απαιτείται για την προετοιμασία της. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Οκτωβρίου θα διακοπεί ο εφοδιασμός της Χώρας με βιοντήζελ. Λόγω των ειδικών συνθηκών, η διακοπή αυτή θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δε συνέπειές της θα είναι πολλαπλές και σοβαρές:

· Το ποσοστό υποκατάστασης καυσίμων κίνησης από βιοκαύσιμα στη Χώρα μας θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο από το ήδη πολύ χαμηλό ποσοστό που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, σε σχέση με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της έναντι της Ε.Ε..

· Ο κλάδος παραγωγής βιοντήζελ, θα υποστεί ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα.

· Η ομαλή λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών θα διαταραχθεί.

· Η απορρόφηση των ενεργειακών καλλιεργειών του έτους 2009 θα καταστεί ανέφικτη με προφανείς συνέπειες για τους αγρότες.

Ο Νόμος προβλέπει την έκδοση ΚΥΑ προσωρινής κατανομής με απολύτως σαφή και διαφανή κριτήρια και με ισχύ μέχρι την έκδοση της οριστικής, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή της ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς, κάτι πού προφανώς θα συμβεί την 1η Οκτωβρίου. Η έκδοση προσωρινής ΚΥΑ αποτελεί την μόνη απολύτως διαφανή και κατ’ απόλυτη εφαρμογή του Νόμου επιλογή. Την έχουν ζητήσει τόσο τα διυλιστήρια, όσο και οι εταιρίες του κλάδου που αντιπροσωπεύουν το 86% της αγοράς. Η δε ισχύς της θα πάψει αυτοδικαίως με την έκδοση της οριστικής. Η εμμονή των συναρμοδίων υπουργείων να μην εκδώσουν προσωρινή κατανομή, παρ’όλο που γνωρίζουν ότι χρόνος για την έκδοση της οριστικής δεν υπάρχει και ότι οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην διάλυση ενός απ΄τους βασικούς κλάδους «πράσινης ενέργειας», (την οποία όλοι υποστηρίζουν – στα λόγια), δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Ο ΕΣΠΑΒ εκφράζει την αγωνία των μελών του αλλά και του συνόλου της αγοράς για την διαφαινόμενη διάλυση του κλάδου των βιοκαυσίμων, την ώρα που σε όλο τον κόσμο γίνεται προσπάθεια προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζητάει από τα συναρμόδια υπουργεία να εφαρμόσουν τον Νόμο και να λύσουν το θέμα, έστω και την τελευταία στιγμή.