Ηλεκτρόλυση στα μεταλλικά μέρη του σκάφους

Μια από τις χειρότερες “ασθένειες” στο σκάφος είναι η ηλεκτρόλυση των μεταλλικών μερών του, όπως βάνες κ.λπ. Πώς όμως θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει; Ο πιο σίγουρος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα ωμόμετρο, βάζοντας το αρνητικό σε κάποιο γειωμένο σώμα, για παράδειγμα τη μηχανή, και το θετικό στο “ύποπτο” μεταλλικό αντικείμενο (σχήμα 3). Μια ένδειξη πάνω από ένα (1) ohm σημαίνει ότι, το υπό εξέταση αντικείμενο έχει διαβρωθεί και χρειάζεται αλλαγή.