Εναλλακτικές πηγές ενέργειας για εγκαταστάσεις εκτός ηλεκτρικού δικτύου

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στα σκάφη, σε οχήματα, σε απομακρυσμένες κατοικίες, σε νησιά, βουνά, άγονες γραμμές  και γενικά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εκτός ηλεκτρικού δικτύου οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην έρευνα και την αξιοποίηση πηγών ενέργειας από τον ήλιο, τον αέρα και την ορμή των υδάτων (από ποτάμια & θαλάσσια κύματα).

energeia4

Της Ροδόπης Πετράκη

Όλο και πιο συχνά βλέπουμε μεγάλες εκτάσεις με panels (φωτοβολταϊκές συστοιχίες) σε αγροκτήματα και ανεμογεννήτριες σε λόφους, στη νησιωτική Ελλάδα αλλά και στην ενδοχώρα. Σήμερα οι κατασκευαστικές εταιρίες λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων έχουν στραφεί προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Ο ήλιος (ηλιακή ενέργεια), ο αέρας (αιολική ενέργεια) , η ορμή του νερού (υδραυλική κινητική ενέργεια), οι κυψέλες καυσίμου, η γεωθερμική ενέργεια και η ενέργεια βιομάζας αποτελούν τις κυριότερες εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Συλλέγουμε  λοιπόν αυτές τις εναλλακτικές πηγές της ενέργειας με σκοπό να τις μετατρέψουμε σε ηλεκτρική ενέργεια.

energeia1

Στη φωτογραφία εικονίζονται όλα τα προϊόντα που απαρτίζουν ένα πλήρες ενεργειακό σύστημα που βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια.

Και τίθεται το ερώτημα: Γιατί να μην έχουμε αυτονομία ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλό κόστος λειτουργίας, με υβριδικά συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον?

Η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται μέσω φωτοβολταϊκής συστοιχίας, η αιολική ενέργεια μέσω της ανεμογεννήτριας και η υδραυλική κινητική ενέργεια του νερού μέσω της υδροηλεκτρικής γεννήτριας. Η αποδεδειγμένη έννοια της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού βοηθά στην οικονομική & οικολογική παραγωγή ενέργειας,  γεγονός που την καθιστά ανεξάρτητη από τις τοπικές εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εμείς θα επικεντρωθούμε στην ηλιακή και αιολική ενέργεια.

energeia2

Υβριδικό σύστημα ενέργειας αποτελούμενο από γεννήτρια & αντιστροφέα-φορτιστή.

Εδώ αξίζει να γίνει αναφορά σε δύο εταιρίες οι οποίες εδώ και χρόνια ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Fischer Panda με την παραγωγή ηλεκτρογεννητριών σε συνεργασία με τη Victron Energy η οποία κατασκευάζει φωτοβολταϊκά συστήματα, μπαταρίες και αντιστροφείς που μαζί με τις ηλεκτρογεννήτριες δημιουργούν ένα ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρία Fischer Panda εκτός του συμβατικού καυσίμου (πετρελαίου) χρησιμοποιεί και κυψέλες καυσίμου (Fuel Cell) και παρουσιάζει αξιόλογα υβριδικά συστήματα ενέργειας χαμηλά σε κατανάλωση με τα οποία πετυχαίνουμε βελτιστοποιημένη καύση για καλύτερη αποδοτικότητα με όσο το δυνατόν λιγότερα καύσιμα.

energeia3

 Στο ανωτέρω σχήμα περιγράφεται ένα πλήρες υβριδικό σύστημα το οποίο αποτελείται από τρεις πηγές ενέργειας συνεχούς ρεύματος DC που είναι η ανεμογεννήτρια ή το ηλιακό panel (φωτοβολταϊκή συστοιχία) και η DC Fuel Cell γεννήτρια. Αυτό το DC σύστημα δίνει 230Volt έξοδο μέσω αντιστροφέα σε καταναλώσεις  εναλλασσομένου ρεύματος. Τέλος εάν ο ήλιος ή ο αέρας δεν παρέχουν αρκετή ενέργεια, μία εφεδρική γεννήτρια υποστηρίζει  το σύστημα φορτίζοντας μέσω του φορτιστή τις μπαταρίες του συστήματος.

Αφού δανειστούμε από τις δυνάμεις της φύσης τα δώρα της (ήλιος, αέρας, νερό)  και την ενέργεια την μετατρέψουμε σε ηλεκτρική τότε πρέπει να  την χρησιμοποιήσουμε άμεσα και ένα μέρος της να αποθηκευτεί σε μπαταρίες ώστε να μπορεί να παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια στις καταναλώσεις σε περίπτωση που δεν έχουμε ηλιακή & αιολική ενέργεια(λόγω συνεχόμενης συννεφιάς ή έλλειψης αέρα). Γι’ αυτό το λόγο και ένα υβριδικό αυτόνομο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας έχει πάντα εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια και συστοιχία μπαταριών αποθήκευσης.