Ενέργεια στο σκάφος

Ενέργεια στο σκάφος

Στα μικρότερα σκάφη, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μια ξεχωριστή πολυτέλεια. Στα μεγαλύτερα, τα πράγματα είναι πιο εύκολα, μια και υπάρχει η δυνατότητα κάποιας γεννήτριας. Οι πηγές ενέργειας είναι φυσικά το alternator, που παίρνει κίνηση από τη μηχανή και αποδίδει συνεχές ρεύμα 12 – 24 volt και η γεννήτρια, που προσφέρει την πολυτέλεια των 220 volt εναλλασσόμενου ρεύματος, άρα και επιτρέπει τη χρήση και οικιακών συσκευών. Ένα χαρακτηριστικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο σκάφος είναι και αυτό του σχήματός μας. Πολλές συσκευές 220 volt, π.χ το κλιματιστικό μηχάνημα, υποχρεωτικά λειτουργούν μόνο όταν βρίσκεται σε λειτουργία η γεννήτρια. ?λλες πάλι συσκευές 220 volt μπορούν να λειτουργήσουν για τον απαραίτητο χρόνο μέσω του inverter. Πρόκειται για έναν πολύ χρήσιμο μετατροπέα ρεύματος, που παίρνει 12 volt από την μπαταρία και αποδίδει 220 volt, επιτρέποντας τη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών όπως ο φούρνος μικροκυμάτων, το πλυντήριο ρούχων ή πιάτων, η ηλεκτρική σκούπα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και άλλες καθημερινής χρήσης οικιακές συσκευές.