Ελληνικός Νηογνώμονας. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Συνεκροτήθη σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Νηογνώμονα Α.Ε., το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 29η Νοεμβρίου 2010, ως εξής:

Πρόεδρος: Νίκος Παππάς, Επίτιμος Αρχηγός Ναυτικού, πρώην Υπουργός
Α. Αντιπρόεδρος: Βασίλης Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος Ομίλου Τσάκου
Β? Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Βερνίκος
Εντεταλμένος Σύμβουλος: Κώστας Ματαράγκας
Μέλη: Γεώργιος Γράτσος, Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, Γεν. Διευθυντής Τράπεζα Πειραιώς
Αθηνά Ζουλού, Δικηγόρος
Ειδικοί Σύμβουλοι προς το Δ.Σ., στα πλαίσια της συνεργασίας Ελληνικού Νηογνώμονα – HELLENIC LLOYD’S S.A., :
Απόστολος Πουλοβασίλης, Δ/ντής Ευρώπης Lloyd’s Register
Θεοδόσης Σταματέλλος, Δ/ντής Ελλάδας Lloyd’s Register

Ο Γιώργος Βερνίκος προέβη στην εξής δήλωση:

Μετά την υπογραφή συμβουλευτικής συνεργασίας σε επίπεδο διοίκησης, ποιότητας και τεχνικής υποστήριξης με την Hellenic Lloyds S.A. (μέλος του Lloyd’s Register Group), ο Ελληνικός Νηογνώμονας προχώρησε στη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, που αντανακλά τη σταθερή βούληση να πετύχει τους στόχους του και πιστεύω ότι τώρα τίθενται γερές βάσεις ώστε ν’ ανταποκριθεί στις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτές καθορίζονται με την απόφαση 391 του Απριλίου 2009. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Ναύαρχο κ. Νίκο Παππά, που παραμένει Πρόεδρος της εταιρείας, τον κ. Γεώργιο Γράτσο, Πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και τον κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρο του Ομίλου Τσάκου, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη περίοδο προσαρμογής. Η τελική επιτυχία εξαρτάται κυρίως από μας τους ίδιους, τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους του Ελληνικού Νηογνώμονα, αλλά και τη συνειδητοποίηση και υποστήριξη για την προσπάθεια που καταβάλουμε από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και την πολιτική βούληση του αρμοδίου Υπουργείου.

Σε τελική ανάλυση η επιτυχία του Ελληνικού Νηογνώμονα αφορά την ελληνική ναυτιλιακή υποδομή, αφορά όλους όσους ενδιαφέρονται να υπάρχει ένας ισχυρός Ελληνικός Νηογνώμονας.