Για ξεχασιάρηδες…

Για ξεχασιάρηδες…

Δεν είναι σπάνιο να ξεχάσουμε κάποιο φωτάκι αναμμένο, φεύγοντας από το σκάφος. Αν κλείσουμε το γενικό, η αυτόματη αντλία σεντίνας δεν θα λειτουργεί. Τι κάνουμε, λοιπόν, αν είμαστε ξεχασιάρηδες;
Απλά κάνουμε μια γέφυρα, όπως φαίνεται στη σχηματική παράσταση, με ένα «λεντάκι» και ένα διακόπτη. Κλείνουμε το γενικό και πατάμε το διακόπτη. Αν το «λεντάκι» ανάψει, σημαίνει ότι, κάτι έχουμε ξεχάσει αναμμένο. Αν το LED (Light Emitting Diode) παραμείνει σβηστό, ανοίγουμε και το διακόπτη της αυτόματης αντλίας σεντίνας και φεύγουμε ήσυχοι…