Αχ! Αυτή η άνωση

Αχ! Αυτή η άνωση

Είναι πράγματι δύσκολο να παραμείνουμε κάτω από το νερό για αρκετό ώρα, όσο κρατάει η αναπνοή μας, για να επιθεωρήσουμε τα ύφαλα ή να κόψουμε ένα σκοινί που έχει πιάσει στην προπέλα. ΅Ένας τρόπος είναι να δέσουμε ένα σκοινί όπως φαίνεται στο σχήμα 1, από το οποίο θα μπορέσουμε να κρατηθούμε κάτω από την επιφάνεια, όσο αντέχουμε, χωρίς αναπνοή. Και προσοχή, καλό είναι να έχουμε δεμένα στο χέρι μας τα εργαλεία, που θα χρειαστούμε, για ευνόητους λόγους.