Αυτοστραγγιζόμενο κόκπιτ

Αυτοστραγγιζόμενο κόκπιτ

Στο ιστιοφόρο σκάφος η γρήγορη και εύκολη εξαγωγή του νερού από το κόκπιτ έχει μεγάλη σημασία. Τις πιο πολλές φορές τα μπούνια δεν έχουν τη σωστή διάταξη ή διάμετρο για να φεύγει το νερό γρήγορα και εύκολα. Στα μικρότερα σκάφη δύο εξαγωγές είναι αρκετές, αλλά στα μεγαλύτερα
ιστιοφόρα ανοικτής θάλασσας θα πρέπει να είναι τέσσερα. Στα σκάφη ελαφρού εκτοπίσματος, με μικρό βάθος της γάστρας, οι εξαγωγές βρίσκονται συνήθως πάνω από την ίσαλο, ενώ στα βαρέος εκτοπίσματος με μεγάλο βύθισμα, τα συναντάμε κάτω από την ίσαλο σε χιαστί διάταξη για να μην μπαίνει θάλασσα όταν κουπαστάρουν, όπως φαίνεται στο σχήμα μας. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε και στη διάμετρο της εξαγωγής. Αν παρατηρήσετε την μπανιέρα του σπιτιού σας και μετρήσετε πόσο χρόνο χρειάζεται για να αδειάσει, φαντάζεστε πόσο θα κάνουν τα μπούνια για να αδειάσουν το κόκπιτ, που σε διάσταση είναι 4-6 φορές η χωρητικότητα της μπανιέρας σας. Επίσης χρειάζεται μεγάλη σχολαστικότητα για να διατηρούμε τα μπούνια καθαρά, χωρίς σκουπίδια, που θα ελαττώσουν την ταχύτητα
αποστράγγισης του κόκπιτ.