Αποφύγετε τη φθορά στα σχοινιά του σκάφους

Όλα τα σχοινιά και οι κάβοι φθείρονται από το σκαμπανέβασμα του σκάφους, όταν είναι δεμένο. Αυτό το τρίψιμο του σκοινιού πάνω στη δέστρα, στην κουπαστή ή στο μώλο, προξενεί φθορά, που ίσως και να προκαλέσει το σπάσιμό του, με αποτέλεσμα να βρεθούμε λυμένοι ξαφνικά.
Για να αποφύγουμε τη φθορά «ντύνουμε» το μέρος, που κάνει την κούρμπα πάνω στη δέστρα, είτε με ένα κομμάτι μάνικα, είτε με σκοινάκι, είτε με κάποιο πανί, όπως φαίνεται στο σχήμα μας. Επίσης προσέχουμε πάντα να προφυλάσσουμε τον κάβο στα σημεία, που τρίβεται στο μώλο ή στην κουπαστή ή ακόμα και στον οδηγό.