Αν κάνετε νερά

Αν κάνετε νερά

Δεν το ευχόμαστε, αλλά μπορεί να συμβεί στον καθένα. Κάποιο ρήγμα, κάποια βάνα, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να κάνει το σκάφος να παίρνει νερό τόσα, ώστε η αντλία της σεντίνας να μην τα προλαβαίνει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κύρια μηχανή του σκάφους μπορεί να μας δώσει τη λύση, μέχρις ότου αποκαταστήσουμε τη ζημιά.
Αφαιρέστε την εισαγωγή της θάλασσας της μηχανής και στρέψτε την στις σεντίνες, βάζοντας εμπρός τη μηχανή. Ίσως το μήκος του σωλήνα της εισαγωγής να μην φτάνει, γιΆ αυτό καλό είναι να έχουμε στο σκάφος και κάποιο μεγαλύτερο κομμάτι. Η κυκλοφορία για την ψύξη της μηχανής αναρροφά μεγάλη ποσότητα από τα νερά στη σεντίνα και τα βγάζει έξω. Καλό είναι να βάλουμε κάποιο διάτρητο πανί στην αναρρόφηση σαν ένα είδος φίλτρου, που θα κρατήσει τις βρωμιές από τα σεντινόνερα.