Αγκυροβολία με καιρό

Αν καμιά φορά αποφασίσουμε να αγκυροβολίσουμε το βράδυ και ο καιρός «βογάρει», αν περιμένουμε ο αέρας να ενισχυθεί, καλό είναι να φουντάρουμε δύο άγκυρες για να μη ξεσύρουμε. Τον τρόπο της αγκυροβολίας δεν θα τον περιγράφουμε εδώ, γιατί χρειάζονται αρκετές σελίδες.

Εκείνο μόνο, που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να φουντάρουμε τις άγκυρές μας, έτσι ώστε να σχηματίζουν μεταξύ τους μια γωνία περίπου 40º, όπως φαίνεται στο σχήμα μας, όχι λιγότερο από 30º και όχι περισσότερο από 50º. Έτσι, το βράδυ θα αναπαυθούμε κάπως πιο εφησυχασμένοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε βάρδιες.