Αγαντάρισμα ενός κάβου ή σχοινιού

Πολλές φορές χρειάζεται να αγαντάρουμε ένα κάβο ή σκοινί πάνω στη μανούβρα, χωρίς να δέσουμε. Το σύνηθες σφάλμα μας είναι να αγαντάρουμε λάθος, με κίνδυνο να μας ξεπεράσει ο κάβος ή ακόμα και να μην μπορέσουμε να τον κρατήσουμε. Αν χρησιμοποιήσουμε την άκρη του σαν φρένο όπως φαίνεται στο σχήμα μας, αποφεύγουμε το χειρότερο και κάνουμε πιο «ναυτικά» τη δουλειά μας.