Tag "βοωτης"

Ο νυχτερινός ουρανός

Στις μέρες μας λίγοι είναι οι ερασιτέχνες καπετάνιοι που χρησιμοποιούν παραδοσιακούς τρόπους ναυτιλίας, δηλαδή με εξαίρεση αυτούς που χρησιμοποιούν τον εξάντα τους για την ευχαρίστησή τους και μόνο.