Νέο μηνιαίο χαράτσι και στα σκάφη αναψυχής!

Από τις 9 Μαΐου ξεκίνησε η επιβολή των «Τελών Κυκλοφορίας» στα σκάφη αναψυχής μετά από τρεις παρατάσεις που είχαν δώσει τα υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας.

Ειδικότερα με κοινή υπουργική απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη, προσδιορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η) η 9η Μαΐου 2019 το οποίο επιβαρύνει όλους τους κατόχους σκαφών πάνω από τα 7 μέτρα. Να υπενθυμίσουμε είχε αναβληθεί άλλες δύο φορές η επιβολή του νέου χαρατσιού στα ταχύπλοα.

Μάλιστα όσοι σπεύσουν να εξοφλήσουν το Τέλος Πλοίων Αναψυχής έως τα τέλη Μαΐου θα έχουν και έκπτωση 10%.

Το ΤΕΠΑΗ επιβάλλεται σε όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξάρτητα από τη σημαία τους.

Σύμφωνα με το νόμο η πληρωμή για εφάπαξ καταβολή για 12 μήνες γίνεται το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους ή τον μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους ωστόσο φέτος οι ιδιοκτήτες σκαφών θα χρεωθούν μόνο για τους μήνες Απρίλιο – Δεκέμβριο λόγο της αναβολής που έδωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία.

Η ανά τρέχοντα μήνα πληρωμή, που τα σκάφη προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, γίνεται με κωδικό πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά ανά μήνα ή αν δεν είναι δυνατή η έκδοση κωδικού πληρωμής ηλεκτρονικά, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Δ.Ο.Υ ή στην λιμενική αρχή.

Ειδικότερα το «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕΠΑΗ) καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η καταβολή διενεργείται πριν από την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος και δύναται να αφορά και περισσότερους του ενός μήνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 4211/2013 καθώς και με βάση μια πρόσφατα εκδοθείσα κοινή απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φ. Κουβέλη και της υφυπουργού Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου αναφέρει χαρακτηριστικά:

1. Όσοι κατέχουν ιδιωτικά ή επαγγελματικά πλοία αναψυχής μήκους άνω των 7 μέτρων καθώς και όσοι εκμεταλλεύονται επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια οφείλουν να καταβάλουν ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, το οποίο φέρει την ονομασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕΠΑΗ). Το ΤΕΠΑΗ επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων προαναφερθέντα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξάρτητα από τη σημαία τους. Eξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατεσχεμένα σκάφη, τα «παραδοσιακά πλοία» και τα ευρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας, η οποία πιστοποιείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

2. Το ΤΕΠΑΗ ανέρχεται σε:
* 16 ευρώ το μήνα ή 192 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους 7 – 8 μέτρων.
* 25 ευρώ το μήνα ή 300 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους 8 – 10 μέτρων.
* 33 ευρώ το μήνα ή 396 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους 10 – 12 μέτρων.
* 8 ευρώ ανά μέτρο το μήνα ή 96 ευρώ ανά μέτρο το χρόνο για τα πλοία αναψυχής άνω των 12 μέτρων και τα τουριστικά ημερόπλοια.

Ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια, ισχύει έκπτωση 25%. Ετσι, για παράδειγμα, το ετήσιο τέλος για ένα ιδιωτικό πλοίο αναψυχής μήκους 12 μέτρων ανέρχεται σε 1.152 ευρώ (96 ευρώ ανά μέτρο Χ 12 μέτρα), ενώ για ένα επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή ένα τουριστικό ημερόπλοιο ίδιου μήκους, για το οποίο ισχύει έκπτωση 25%, το τέλος διαμορφώνεται στα 864 ευρώ {(1.152 ευρώ – (1.152 ευρώ Χ 25%)}.

3. Το ΤΕΠΑΗ καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η καταβολή διενεργείται πριν από την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος και δύναται να αφορά και περισσότερους του ενός μήνες.

4. Παρέχεται έκπτωση 25% στο οφειλόμενο ποσό στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, υπό την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης, για το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η συγκεκριμένη έκπτωση.

* Παρέχεται περαιτέρω έκπτωση 20% στο οφειλόμενο ποσό, στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων και ανεξαρτήτως της σημαίας τους, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και για όλη τη διάρκεια του έτους. Η έκπτωση χορηγείται με την προϋπόθεση της εφάπαξ καταβολής ή προκαταβολής του ετήσιου τέλους, για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος.

* Παρέχεται έκπτωση 10% στο οφειλόμενο ποσό, στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής για το συνολικό τρέχον έτος ή εφάπαξ προκαταβολής για το επόμενο ημερολογιακό έτος, τους μήνες Ιανουάριο του τρέχοντος ημερολογιακού έτους ή Δεκέμβριο προηγούμενου έτους αυτού που αφορά, αντίστοιχα.

Παραδείγματα

Η ΑΑΔΕ για να κατανοήσουν οι ιδιοκτήτες σκαφων τι πρόκειται να πληρώσουν δημοσίευσε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία:

1. Σκάφος 10 μέτρων είναι στα ελληνικά χωρικά ύδατα για όλο το έτος και ο υπόχρεος θέλει να πληρώσει το ΤΕ.Π.Α.Η. εφάπαξ για όλο το έτος. Τι ενέργειες πρέπει να κάνει η Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο;

Αρχικά συμπληρώνεται το έντυπο του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 1210/2018 και υπολογίζεται το ΤΕ.Π.Α.Η. ως ακολούθως:
25 € το μήνα (αφού το πλοίο είναι από 8,01-10 μέτρα) επί 8 μήνες που απομένουν ως το τέλους του έτους 8 μήνες * 25,00 € /μήνα= 200,00 €
Έκπτωση 10% λόγω ετήσιας πληρωμής 200,00 * 10%=20,00 (για το 2019 πρώτο έτος εφαρμογής του ΤΕ.Π.Α.Η. οι 8 μήνες λογίζονται ως ετήσια καταβολή)
Το τελικό ποσό οφειλής ΤΕ.Π.Α.Η. είναι 200,00 € – 20,00 € = 180,00 €.

2. Ο υπόχρεος για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. θέλει να πληρώσει για το χρονικό διάστημα από 05-08-2019 έως 18-09-2019. Το πλοίο έχει ολικό μήκος 13,78 μέτρα και δηλώνει αποκλειστική επαγγελματική χρήση για όλο το ανωτέρω διάστημα. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. και ποιο είναι το συνολικό του ύψος;

Αρχικά συμπληρώνεται το έντυπο του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 1210/2018 και υπολογίζεται το ΤΕ.Π.Α.Η. ως ακολούθως:
8€ *13,78 το μήνα (αφού το πλοίο είναι άνω των 12 μέτρων) επί 2 μήνες (Αύγουστος 2019 και Σεπτέμβριος 2019) 2 μήνες * (8 €* 13,78 ) = 220,48 €.
Έκπτωση 25% λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης 220,48 € * 25%=55,12 €
Το τελικό ποσό οφειλής ΤΕ.Π.Α.Η. είναι 220,48 € – 55,12 € = 165,35 €.

3. Ο υπόχρεος για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. θέλει να πληρώσει για το χρονικό διάστημα από 09-05-2019 έως 20-08-2019. Το πλοίο έχει ολικό μήκος 15,78 μέτρα. Δηλώνεται αποκλειστική επαγγελματική χρήση του πλοίου για το διάστημα 09-05-2019 έως 10-07-2019. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. και ποιο είναι το συνολικό του ύψος;

Αρχικά συμπληρώνεται το έντυπο του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 1210/2018 και υπολογίζεται το ΤΕ.Π.Α.Η. ως ακολούθως:
8€*15,78 το μήνα (αφού το πλοίο είναι άνω των 12 μέτρων) επί 4 μήνες (Μάιος 2019, Ιούνιος 2019, Ιούλιος 2019 και Αύγουστος 2019) 4 μήνες * (8 €* 15,78 € )/μήνα = 504,96 €.
Έκπτωση 25% λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης μόνο για το μήνα Ιούνιο (η αποκλειστική επαγγελματική χρήση πρέπει να αφορά όλο το μήνα) (8€*15,78) * 25%=31,56€
Το τελικό ποσό οφειλής ΤΕ.Π.Α.Η. είναι 504,96 € – 31,56 € = 473,40€.

4. Ο υπόχρεος για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. θέλει να πληρώσει για όλο το χρονικό διάστημα από 09-05-2019 έως 31-12-2019. Το πλοίο έχει ολικό μήκος 13,78 μέτρα και δηλώνει αποκλειστική επαγγελματική χρήση για όλο το ανωτέρω διάστημα. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. και ποιο είναι το συνολικό του ύψος;

Αρχικά συμπληρώνεται το έντυπο του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 1210/2018 και υπολογίζεται το ΤΕ.Π.Α.Η. ως ακολούθως:
8€*13,78 =110,24€ το μήνα (αφού το πλοίο είναι άνω των 12 μέτρων) επί 8 μήνες (Μάιος 2019 έως και Δεκέμβριος 2019) 8 μήνες * (8 * 13,78 € )/μήνα = 881,92 €.
Εφόσον επιλέξει έκπτωση 10% λόγω ετήσιας προκαταβολής (για το 2019 το έτος θεωρείται 8 μήνες) τότε: 881,92€ *10%=88,19€ και Έκπτωση 25% λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης 881,92 € * 25%=220,48 €
Το τελικό ποσό οφειλής ΤΕ.Π.Α.Η. είναι 881,92€-(88,192€+220,48€)=881,92€-308,67€=573,25€

Πληρωμή έως 18 Μαΐου!

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ανακοίνωσε ότι από τις 9/05/2019, είναι πλέον διαθέσιμη στον ιστότοπό της, στην ενότητα eTEPAI, η ηλεκτρονική εφαρμογή για το ΤΕΠΑΗ (Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων). Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα.

Η πληρωμή του ΤΕΠΑΗ πραγματοποιείται με όλους τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς τρόπους.

Έτσι όλα τα πλοία που βρίσκονται από 9/05/2019, πρώτη ημέρα εφαρμογής του ΤΕΠΑΗ, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, έχουν περιθώριο δέκα ημερών, δηλαδή έως και 18/05/2019, για να καταβάλλουν το ΤΕΠΑΗ του μηνός Μαΐου.

Τα πρόστιμα

Για τη μη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. επιπλέον της πληρωμής του τέλους, επιβάλλεται από την Aρχή που τη διαπιστώνει και πρόστιμο, ως εξής:

α. για τα ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων έως και οκτώ (8) μέτρα, εκατόν ενενήντα (190) ευρώ,

β. για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων και έως και δέκα (10) μέτρα, τριακόσια (300) ευρώ,

γ. για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα, τετρακόσια (400) ευρώ,

δ. για τα ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, χίλια εκατό (1.100) ευρώ.

Η περίοδος ακινησία δεν χρεώνεται.

Και… φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης

Πέραν των «Τελών Κυκλοφορίας» οι ιδιοκτήτες σκαφών με μήκος άνω των 5 μέτρων επιβαρύνονται και με φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης η οποία ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 13%

Από το φόρο εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπον τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.

Το τεκμήριο διαβίωσης στα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, το τεκμήριο ορίζεται σε 4.000 ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.

Στα μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, το τεκμήριο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ.

Για τα πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα ολικού μήκους 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα ολικού μήκους 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα ολικού μήκους 30.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Τέλος, για τα σκάφη πάνω από 22 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Μειώσεις τεκμηρίων

Σημαντικές εκπτώσεις στην ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από την κυριότητα ή η κατοχή σκάφους αναψυχής, δίνουν οι παρακάτω περιπτώσεις που προβλέπονται από το φορολογικό νόμο 3842 (ΦΕΚ Α’ 58/23-04-2010).

Ακινησία σκάφους:

Μειώνει σημαντικά το τεκμήριο, που είναι ετήσιο, ανάλογα με το διάστημα που το σκάφος θα μείνει (και θα δηλωθεί) σε ακινησία. Δηλαδή, το τεκμήριο θα ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους, αρκεί να αξιοποιηθούν οι σχετικές «ευεργετικές» διατάξεις.

Παλαιότητα σκάφους:

Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας, κατά 30% μετά την παρέλευση 10ετίας από την για πρώτη φορά εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Λεμβολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών – Β.Ε.Μ.Σ., ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους.

Ηλικία του κατόχου σκάφους:

Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 30% στους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Είδος του σκάφους:

Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50% για τα ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης και κατά το ίδιο ποσοστό 50% για τα πλοία αναψυχής που κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο (τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

Μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό:

Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

Επαγγελματικά σκάφη:

Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

Ολικό Μήκος Σκάφους ΤΕ.ΠΑ.Η /μήνα ΤΕ.ΠΑ.Η / Χρόνο Πρόστιμο

 • Άνω των 7 ως και 8 μ. 16 € 172,80 € 382 €
 • Άνω των 8 ως και 10 μ. 25 € 270,00 € 600 €
 • Άνω των 10 ως και 12 μ. 33 € 356,40 € 796 €
 • Άνω των 12 μ. ως και 13 μ. 96 € 1.036,80 € 2.252 €
 • Άνω των 13 μ. ως και 14 μ. 104 € 1.123,20 € 2.348 €
 • Άνω των 14 μ. ως και 15 μ. 112 € 1.209,60 € 2.444 €
 • Άνω των 15 μ. ως και 16 μ. 120 € 1.296,00 € 2.540 €
 • Άνω των 16 μ. ως και 17 μ. 128 € 1.382,40 € 2.636 €
 • Άνω των 17 μ. ως και 18 μ. 136 € 1.468,80 € 2.732 €
 • Άνω των 18 μ. ως και 19 μ. 144 € 1.555,20 € 2.828 €
 • Άνω των 19 μ. ως και 20 μ. 152 € 1.641,60 € 2.924 €
 • Άνω των 20 μ. ως και 21 μ. 160 € 1.728,00 € 3.020 €

το άρθρο αναδημοσιεύουμε από: newsauto.gr