Τριμάρισμα με μια ματιά

Όταν κάνουμε πανιά, μεγάλο ρόλο στις επιδόσεις του ιστιοφόρου σκάφους παίζει η αρχική τους ευθέτηση, που όπως υποδηλώνει και ο όρος, είναι η σωστή τοποθέτηση τους. Στο σχήμα 1 βλέπουμε πανιά «σακούλες», χωρίς καμιά αεροδυναμική.

Για να ταξιδέψουμε σωστά, θα πρέπει να φερμάρουμε το μαντάρι και το outhaul της μαΐστρας, καθώς και το μαντάρι της τζένοας. Στο σχήμα 2 συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Μαντάρια και outhaul είναι πολύ φερμαρισμένα με αποτέλεσμα να σακουλιάζουν στο γραντί και στην ποδιά. Εδώ χρειάζεται να λασκάρουμε λίγο για να στρώσουν.

Στα σχήματα 3 και 4 βλέπουμε αντίστοιχα το βάθος, που δίνουμε στα πανιά στο φρέσκο καιρό και στο λίγο αέρα.

Στην πρώτη περίπτωση, το πανί πρέπει να είναι flat, ενώ στη δεύτερη να είναι πιο γεμάτο.

Στο σχήμα 5 έχουμε ένα σωστό τριμάρισμα τζένοας και μαΐστρας, για τη δημιουργία του κατάλληλου slot effect. Ο αετός της τζένοας έχει την ίδια κούρμπα με αυτόν της μαΐστρας. Για να το πετύχουμε αυτό, η μαΐστρα θα πρέπει να είναι λίγο πιο κλειστή από την τζένοα.

Το κακό τριμάρισμα, που δεν εκμεταλλεύεται το slot effect είναι αυτό του σχήματος 6. Η τζένοα είναι πολύ κλειστά τριμαρισμένη, με αποτέλεσμα να «διοχετεύει» τον αέρα πάνω στη μαΐστρα, κάνοντας το γραντί να αντινεμώνει. Στην περίπτωση αυτή, είτε λασκάρουμε λίγο τη σκότα της τζένοας, είτε φερμάρουμε λίγο τη σκότα της μαΐστρας, ανάλογα με τη γωνία πρόσπτωσης.