Καπετάνιος με όσφρηση…

Καπετάνιος με όσφρηση…

Συμβαίνει καμιά φορά να μας έρθει μια μυρωδιά από τη μηχανή, σαν καμένο λάστιχο. Εκείνο, που μπορεί να συμβαίνει είναι να έχει υπερθερμανθεί η μηχανή. Η μυρωδιά προέρχεται από τα στροφεία των αντλιών, που δουλεύουν στεγνά και καίγονται. Υπερθέρμανση μπορεί να προκληθεί από το λουρί που είναι φθαρμένο ή γλιστράει. Μπορεί επίσης να έχει μπλοκάρει η εξαγωγή. Η θεραπεία θα πρέπει να είναι άμεση σΆ αυτή την περίπτωση. Σβήστε αμέσως τη μηχανή. Αν το καπάκι του impeller είναι καυτό σημαίνει ότι το στροφείο έχει «ψηθεί» για τα καλά. Η άμεση αντικατάστασή του είναι
απαραίτητη, αφού πρώτα καθαρίσουμε τις σωλήνες του από υπολείμματα. Τσεκάρετε το λουρί της μηχανής, που δίνει κίνηση στο στροφείο και ελέγξτε την εξαγωγή.