Τα σκάφη και τα μυστικά τους

Προπέλα – Διάμετρος και βήμα

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1α, η διάμετρος της προπέλας είναι η διάμετρος της περιφέρειας, που διαγράφουν τα φτερά της.

Περί ανέμων & υδάτων – Μια σύντομη προσέγγιση στη ναυτική μετεωρολογία και την πρόγνωση καιρού…

Η γεωγραφική θέση της πατρίδας μας καθώς και το κλίμα της σε συνδυασμό με τα νησιά και τα παράλιά μας, κάνουν την Ελλάδα έναν πραγματικό επίγειο παράδεισο για θαλασσινές διακοπές με σκάφος, αρκεί να ξέρουμε…

Το πηδάλιο του σκάφους και πώς λειτουργεί

Τι εννοούμε όταν λέμε πως «δεν ακούει» το τιμόνι; Ποιοι είναι οι παράγοντες, που επηρεάζουν την ανταπόκριση του ιστιοφόρου ή μηχανοκίνητου σκάφους στο πηδάλιο;...

1 9 10 11